KLUB

Placówka klubu Stale-Siedlisko, działająca przy Gminnym Centrum Kultury to instytucja kultury prowadząca wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną, mieszcząca się w odrębnym adaptowanym budynku, z odpowiednio przystosowanymi pomieszczeniami i urządzeniami do prowadzenia specjalistycznej działalności kulturalnej. Placówka klubowa to miejsce, które chce animować życie kulturalne całej lokalnej społeczności, a co za tym idzie wszyscy klubowicze z zapałem będą mogli wykazać się dowolną inicjatywą społeczną. Ponadto nasz klub to miejsce, gdzie można spotkać ludzi tak samo ciekawych świata jak Wy, a Ci którzy po prostu będą chcieli w weekend zapomnieć o szarym tygodniu, również znajdą coś dla siebie. Dołącz do nas! Czekamy na Ciebie w klubie!